No menu items!

Legi și LGBT

Acelasi autor

1 Year of Elixir

A trecut si primul an de la deschiderea Clubului Elixir din Timisoara. Intr-adevar clubul a suferit modificari de locatie, de brand si nu in...

Queens, Cluj-Napoca

Dupa modelul cluburilor din occident si binecunoscutului brand "Queens" cu apostrof sau fara, s-a deschis de ceva timp un clubulet in Cluj-Napoca. De fapt, organizatorii...

Club Elixir, Timisoara

Clubul Elixir s-a nascut din dorinta de a face party-uri pentru comunitatea LGBT din partea de vest a tarii. Initial patronii au preluat locatia...

Jocurile Olimpice Londra 2012 și dom’ Ciutacu

In toata media online, renumitul Mircea Badea apare si intr-o lumina proasta alaturi de colegul sau Victor Ciutacu, jignind dur pe medaliata Alina Dimitru,...

PlanetRomeo Plus…

Eh, tema e destul de draguta. Cu siguranta vor iesi cele mai interesante postari posibile si doar din simplu motiv ca ai ce scrie....

Pentru cei care discrimineaza persoanele cu HIV/SIDA, statul Roman a adoptat un pachet de legi “mai speciale” pt a-i proteja de ceea ce numim noi discriminare. Astfel, am rugamintea sa va ganditi de doua ori inainte de a aduce o ofensa unei persoane purtatoare de HIV/SIDA.

Nu apelez la constiinta dvs morala pentru a intelege textele si articolele de lege pe care am sa vi le prezint mai jos, insa va asigur ca aceste legi sunt functionale, in vigoare pe teritoriul Romaniei. In fata unui judecator, nu mai exista circumstante atenuante in momentul in care esti citat penal pentru una din infractiunile urmatoare esti doar clasat si achitat:

LEGEA nr.584 din 29 octombrie 2002
privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Textul actului publicat în M.Of. nr. 814/8 noi. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Pentru prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi combaterea eficientă a bolii SIDA, precum şi pentru protecţia specială a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementează direcţiile principale de acţiune şi stabileşte măsurile necesare ce se impun.

(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se vor realiza pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infecţie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmaciştilor din România.

(3) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţiile de sănătate publică şi unităţile de stat sau private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu sunt cuprinse în reţeaua naţională de prevenire, supraveghere şi control al infectării cu HIV şi al bolii SIDA.

(4) În toate unităţile de învăţământ, de stat sau private, se va asigura difuzarea prin mijloace de informare în masă de programe de educaţie şi informative privind prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi comportamentul adecvat faţă de persoanele afectate de boala SIDA.

Art. 2. – Activitatea de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România cuprinde un plan de măsuri, instituite la nivel naţional şi regional în cadrul asistenţei de sănătate publică, pentru prevenirea infectării şi a transmiterii virusului HIV, asigurarea îngrijirilor medicale de profil şi a tratamentului specific antiretroviral şi al bolilor asociate infecţiei HIV/SIDA, în spital şi în ambulatoriu, educarea individului, familiei şi colectivităţilor, pregătirea profesională de calitate şi continuă a personalului medico-sanitar care asigură servicii de asitenţă medicală pacienţilor HIV/SIDA, precum şi pentru dezvoltarea cercetării medicale în domeniu.

Art. 3. – Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de protecţie socială, de tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte dreptul la învăţătură, dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii şi la promovarea profesională, iar starea sănătăţii lor nu poate constitui criteriu de concediere.

Art. 4. – Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internaţionale la care România este parte şi pentru monitorizarea întregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru, pe lângă Secretariatul General al Guvernului, condusă de către consilierul primului-ministru cu atribuţii în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei.

Art. 5. – Fondurile necesare aplicării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de asigurări sociale de sănătate, din venituri extrabugetare şi din fondurile PHARE – programul comunitar “Prevenirea SIDA”, în baza Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000.

CAPITOLUL II
Măsuri de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV

Art. 6. – Măsurile de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV constau în:

a) educarea populaţiei privind modul de transmitere a infecţiei cu HIV;

b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infecţie HIV/SIDA şi aplicarea măsurilor de prevenire stabilite în programele naţionale prevăzute la art. 1 alin. (2);

c) stabilirea unui pachet de informaţii utile despre infecţia HIV/SIDA şi asigurarea accesului gratuit şi necondiţionat la acestea pentru populaţia din toate categoriile sociale;

d) conlucrarea permanentă a Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA cu organisme române guvernamentale şi neguvernamentale şi cu asociaţiile internaţionale de profil;

e) aplicarea obligatorie a precauţiilor universale şi asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor unităţilor sanitare, cu sau fără paturi;

f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la mamă la făt a infecţiei HIV;

g) obligaţia tuturor mijloacelor de informare în masă de a promova, în mod gratuit şi trimestrial, utilizarea prezervativului, în vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuală a infecţiei cu HIV;

h) asigurarea în mod gratuit de către angajator a profilaxiei postexpunere profesională, conform metodologiei stabilite de Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA.

CAPITOLUL III
Măsuri de protecţie socială a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Art. 7. – (1) Măsurile de protecţie socială sunt următoarele:

a) asigurarea neîngrădită şi necondiţionată a dreptului la muncă al bolnavilor HIV/SIDA;

b) promovarea profesională nediscriminatorie pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;

c) respectarea dreptului la învăţământ în cazul copiilor şi tinerilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi integrarea acestora în formele de învăţământ.

(2) În funcţie de stadiul infecţiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de orientare sau reorientare profesională ori de pensionare, stabilită prin expertiză medicală de specialitate, după caz.

(3) Testarea HIV se efectuează conform normelor şi metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

(4) Pentru o alimentaţie corespunzătoare atât pentru bolnavii internaţi şi instituţionalizaţi, cât şi pentru cei din ambulatoriu, care să asigure eficienţă în tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acordă indemnizaţii lunare de hrană, în cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL IV
Confidenţialitatea şi tratamentul adecvat

Art. 8. – (1) Păstrarea confidenţialităţii datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru:

a) angajaţii reţelei sanitare;

b) angajatorii acestor persoane;

c) funcţionarii publici care au acces la aceste date.

(2) În cazul medicilor informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie comunicate între specialişti, pentru a se asigura acurateţea diagnosticelor şi conduitelor terapeutice chirurgicale şi nechirurgicale în diferitele faze evolutive ale infecţiei HIV/SIDA.

(3) Pacientul este obligat să informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul său HIV, atunci când îl cunoaşte.

(4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care îşi cunosc statusul de HIV pozitiv răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntară a infecţiei, dacă aceasta s-a produs din motive imputabile lor.

(5) Persoanele infectate cu HIV care nu îşi cunosc statusul de HIV pozitiv nu răspund pentru eventuala transmitere a infecţiei HIV.

Art. 9. – Unităţile sanitare şi medicii, indiferent de specialitate, sunt obligaţi să interneze şi să asigure îngrijirile medicale de profil în specialitatea pe care o reprezintă, în conformitate cu patologia prezentată de pacient.

Art. 10. – Medicaţia specifică antiretrovirală şi a bolilor asociate infecţiei HIV/SIDA se instituie pe baza Ghidului terapeutic în infecţia HIV al Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, în regim de gratuitate pe toată perioada necesară.

Art. 11. – Activitatea de diagnosticare, tratament şi monitorizare a terapiei în spital şi în ambulatoriu se realizează sub coordonarea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA.

CAPITOLUL V
Pregătirea profesională de specialitate şi dezvoltarea cercetării medicale în domeniu

Art. 12. – (1) Un element de bază al Strategiei naţionale a Guvernului în domeniul reglementat prin prezenta lege este pregătirea profesională de calitate a celor care asigură servicii de asistenţă medicală pacienţilor HIV/SIDA.

(2) Pregătirea continuă a personalului medico-sanitar în domeniul infecţiei HIV/SIDA se realizează la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA.

Art. 13. – Cercetarea medicală în domeniu este o prioritate. Ea va fi coordonată de Institutul de Boli Infecţioase

“Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti şi de Centrul pentru studiul retroviruşilor umani “Victor Babeş” Bucureşti, în colaborare cu centrele medicale naţionale şi internaţionale.

Art. 14. – Cercetarea epidemiologică se realizează de către direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

Art. 15. – Alte cercetări în domeniu, inclusiv cercetarea sociologică, se efectuează prin departamentele de specialitate ale fiecărui minister.

CAPITOLUL VI
Finanţarea activităţilor de prevenire a transmiterii HIV şi de tratament al bolii SIDA, precum şi a măsurilor de protecţie socială a persoanelor afectate

Art. 16. – (1) Finanţarea activităţilor de prevenire, educaţie şi protecţie socială este asigurată de la bugetul de stat prin capitol distinct la nivelul fiecărui minister şi departament reprezentat în Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA.

(2) Finanţarea activităţilor terapeutice şi de îngrijiri medicale se realizează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, de Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit legii.

(3) Activitatea desfăşurată în domeniu de organizaţiile neguvernamentale este sprijnită de Guvern.

CAPITOLUL VII
Aplicarea eficientă a programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA

Art. 17. – În vederea aplicării eficiente a programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA, se vor aproba prin hotărâre a Guvernului organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, care va stabili atribuţiile principale, componenţa şi modul de întrunire ale acesteia.

Art. 18. – Ministrul sănătăţii şi familiei va informa periodic comisiile de sănătate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor cu privire la activitatea desfăşurată şi la aplicarea programelor de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei specifice, de protecţie socială a persoanelor infectate şi de monitorizare a rezultatelor.

Art. 19. – Cei vinovaţi de întreruperea nejustificată a aplicării programelor naţionale prevăzute de prezenta lege sau a asigurării resurselor financiare aferente, precum şi de aplicarea defectuoasă a prevederilor acestor programe vor răspunde potrivit reglementărilor privind răspunderea ministerială.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 20. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va elabora şi se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 21. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi preşedintele Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA va propune aprobarea, în cadrul primei şedinţe a acesteia, a regulamentului de funcţionare a acesteia.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

DREPTUL LA CONFIDENTIALITATE

Legea 584/8 noiembrie 2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Cap.IV. Confidentialitatea si tratamentul adecvat.

Art.8 – (1) Pastrarea confidentialitatii datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolave de SIDA este obligatorie pentru:

a). Angajatii retelei sanitare

b). Angajatorii acestor persoane

c). Functionari publici care au acces la aceste date.

(2) In cazul medicilor informatiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie sa fie comunicate intre specialisti, pentru a se asigura acuratetea diagnosticelor si conduitelor terapeutice chirurgicale si nechirurgicale in diferitele faze evolutive ale infectiei HIV/SIDA.

(3) Pacientul este obligat sa informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul sau HIV, atunci cand il cunoaste.

(4). Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care isi cunosc statusul de HIV pozitiv raspund, conform legii pentru transmiterea voluntara a infectiei, daca aceasta s-a produs din motive imputabile lor.

(5). Persoanele infectate cu HIV care nu isi cunosc statusul de HIV pozitiv nu raspund pentru eventuala transmitere a infectiei HIV.

Art. 9. – Untitatile sanitare si medicii, indiferent de specialitate, sunt obligati sa interneze si sa asigure ingrijirile medicale de profil in specialitatea pe care o reprezinta, in conformitate cu patologia prezentata de pacient.

Art. 10Medicatia specifica antiretrovirala a bolilor asociate infectiei HIV/SIDAse instituie pe baza Ghidului terapeutic cu infectia HIV al Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA in regim de gratuitate pe toata perioada necesara.

Art. 11 – Activitatea de diagnosticare, tratament si monitorizare a terapiei in spital si in ambulatoriu se realizeaza sub coordonarea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia nationala pentru surpavegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.

Codul Penal – republicat in M.O. nr. 65/16.04.1997

Art. 196 – Divulgarea, fara drept, a unor date, de catre acela caruia i-au fost incredintate sau de care a luat cunostinta in virtutea profesiei ori functiei, daca fapta este de natura a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

 

Ordonanta de Urgenta nr. 58/23.05.2002 privind modificare si completarea unor dispozitii din Codul Penal (publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 351 din 27 mai 2002):

Art. I – Codul Penal al Romaniei republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Alinineatul 1, Art. 205: “Atingerea adusa onoarei ori reputatiei unor persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocura, se pedepseste cu amenda.”

Alineat 1, Art. 206: “Afirmarea sau imputarea in public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoana, care, daca ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara, ori dispretului public, se pedepseste cu inchisoare de la 2 luni la 2 ani sau cu amenda”.

DREPTUL LA EDUCATIE

 • Legea nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului, nr. 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

 

“Art. 1 – (1) In Romania stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege.

(2) Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercittarea urmatoarelor drepturi:

(v) dreptul la educatie si la pregatire profesionala;

Art. 4 – In intelesul prezentei ordonante , categorie defavorizata este acea categorie de persoane care fie se afla intr-o pozitie de inegalitate in rapport cu majoritatea cetatenilor din cauza originii sociale ori a unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare generat de cauze specifice, cum ar fi o boala cronica necontagioasa ori infectarea HIV, statutul de refugiat sau azilant.

Art.15 – (1). Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educatie de stat sau privat, la orice forma, grad si nivel, din cauza apartenentei acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cazua convingerilor varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.

“Art. 20- (1). Contraventiile prevazute la art. 5-8, art. 10, art. 15, alin. (1-3) si alin. 6., art. 16, art. 17, alin. (1), art. 18 si 19 se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 10.000 lei, daca discriminarea vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda intre 2.000 si 20.000, daca discriminarea vizeaza un grup de persoane.”

 • Legea 584/8 noiembrie 2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Art.3. – Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, beneficiaza de protectie sociala, de tratament nedisciminatoriu in ceea ce priveste dreptul la invatatura, dreptul la munca si protectia sociala a muncii si la promovarea profesionala, iar starea sanatatii lor nu poate constitui criteriu de concediere.

CAP.III Masuri de protectie sociala a persoanlelor infectate cu HIVsau bolnave de SIDA.

Art. 7. – (1) c) « Respectarea dreptului la invatamant in cazul copiilor si tinerilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si integrarea acestora in formele de invatamant.”

66 COMMENTS

 1. De la lege la realitate lunga cale este de batut!!! Este lege sa nu se fure, sa nu se vanda droguri de mare risc, si cate si mai cate…

  De ce crezi tu ca persoanele hiv pozitive nu vorbesc deschis despre acest virus – caci pana una – alta ei sunt cei mai in masura sa ne explice povestea acestui virus? Stii de ce ?! Nu pentru ca exista o lege, ci pentru ca toti fac, gandesc, si vorbesc ce-i taie capul! Insasi statul a redus banii necesari unei persoane posesoare de hiv – si tratamentul costa undeva la 800 de euro/luna.

  Legea nu le tine nici de cald si nici de medicatie ! Cate legi bune nu sunt, dar degeaba. Eu acum comunic cu anume persoane care au hiv in sange si le-am cerut sa publice exact tot ce stiu ei despre acest virus. Stii ce mi-au spus ? Ca nicidecum nu vor scrie nimic de frica celor ce-i pot sa-i batjocoreasca.

  Eu le-am spus sa-mi trimita mie si tiparesc in nume propiu pe facebook. In Romania asta plina de legi si europeana, ei saracii sunt oamenii carora le este frica si sa se indentifice!

 2. Tocmai asta este si scopul acestui articol, ca cel care aduce ofense sa stie ca este protejat printr-un set de legi. Consider ca postul ce l-am redactat anterior, cu acel interviu, a scos la iveala niste persoane care sunt infectate cu HIV/SIDA si si-au spus parerea frumos si elegant. Felicitari celor care au intervenit postului anterior.

  Florin te-ai gandit ca poate sunt unul din cei care au “hiv in sange” asa cum ai formulat tu si imi cunosc drepturile si stiu ce imi este permis si ce nu? Cu riscul de a ma repeta, legile sunt trebuie sa sti ce sa faci cu ele si ma repet pentru a doua oara am vazut cel putin 2 comenturi de la 2 persoane ce au hiv.

 3. Zicem că de la lege la realitate e cale lungă doar pentru că nu vedem vreo două scandaluri pe la televizor, asta-i toată faza. Vă spun că lege își face datoria în cele mai multe cazuri, atunci când există plângerea prealabilă, pentru că avem de-a face și cu anumite infracțiuni ce necesită în mod obligatoriu plângere prealabilă, organul de cercetare neavând dreptul și în același timp obligația sesizării din oficiu.

  Mă dezamăgește că vorbesc de legi și de importanța lor tocmai unii care nu au avut de-a face cu sistemul, care nu cunosc anumite detalii ale actului de justiție, iar prin atitudinea unora nu se întâmplă decât perpetuarea indiferenței față de lege, până când se trezește unul cu citația în poștă sau cu arest preventiv, în funcție de caz.

  Nu spun că legea este perfect, nu spun că aplicarea ei este perfect, dar în linii mari lucrurile funcționează, chiar dacă nu apar la televizor. De fapt, aici e problema. Românii au înțeles că justiția se face la OTV și alte televiziuni. Nu, justiția se face în sala de judecată, în cazurile cu HIV și alte d-astea, cu ușile închise publicului, ca excepție de la obligativitatea ca ședințele de judecată să fie publice.

 4. banuiesc ca majoritatea celor infectati cu hiv, cel putin asa sper, isi cunosc drepturile nu doar obligatiile. Cred ca e important ca restul de oameni sa stie ca cei hiv au si drepturi. E un articol bine venit si sper sa fie inceputul unei campanii de informare ce sa depaseasca lgbt. sa fie informati si heterosexualii prin mass-media de drepturile celor cu hiv. felicitari si pentru acest articol.

 5. @ Idei de GayMă dezamăgește că vorbesc de legi și de importanța lor tocmai unii care nu au avut de-a face cu sistemul, care nu cunosc anumite detalii ale actului de justiție, iar prin atitudinea unora nu se întâmplă decât perpetuarea indiferenței față de lege, până când se trezește unul cu citația în poștă sau cu arest preventiv, în funcție de caz.”

  Ce vrei sa spui prin aceasta fraza? Am inteles tot postul tau, in ciuda celor cateva dezacorduri pe care le ai, mai putin aceasta parte.

 6. Anumite greșeli din primul comentariu postat ar putea fi cauzate de ora la care am comentat sau de tastatura mea care începe să nu mai „prindă” fiecare tastă apăsată.  Nu am probleme cu limba română. Chiar nu-mi fac probleme. Sunt chestii de neatenție pe alocuri…

 7. eu as vrea sa citesc o realitate a unei persoane infectate cu hiv, si cum traieste aceasta in fiecare zi. Ce-nseamna medicatia, cine o plateste, cum se intelege cu medicii, si tot ce-nseamna viata lui reala ca si posesor de hiv. Eu unul nu stiu absolut nimic despre acesti oameni care traiesc intr-un anonimat fantastic, si in plus de asta nici nu vor sa povesteasca nimic. Exista pe net ceva informatii despre virus si despre sida – dar m-ar fi interesat viata lor cotidiana cu bune si cu rele. Cum erau inainte si cum traiesc acum. M-am rugat de cineva care are hiv sa-mi povesteasca si nu vrea.

  Pai lumea cum va-ntelege ca nu are motiv sa se teama cand realizeaza ca sunteti inconjurati de un zid care nu lasa nimic sa patrunda nauntru si nimic nu iese-n afara? De ce atata secreto-manie visavi de acest subiect? Recunosc ca am facut greseli in a lua de bune anume informatii ce circula pe net si care nu sunt conforme cu realitatea; dar sa-mi fie iertata nestiinta caci nici voi nu vreti sa spuneti nimic absolut. Una este sa vorbeasca cineva care are hiv, si alta este sa culegem informatii din te miri ce surse si sa ne dam cu parerea.

  Am discutat asa in mare cu cineva care are hiv, dar nu vrea sa intre in amanunte. Trebuie sa va ganditi ca pana la urma este si de datoria voastra sa ne informati. Ce mare lucru aflu eu despre un om care are hiv, cand acesta imi posteaza legea ? Nu aflu absolut nimic ! In situatia in care se-nchid spitale, si cate si mai cate se-ntampla in zona medicala nu cred ca cei cu hiv stau pe roze. Dar nu stiu absolut nimic, si totusi as fi fost curios sa aflu.

  • Eu sunt hiv-pozitiva si am invatat sa accept asta si sa merg mai departe. Nu e usor, uneori incerc sa uit asta, dar alarma telefonului imi aduce mereu aminte ca este ora la care trebuie sa imi iau medicamentele. Am fost depistata la 15 ani ca sunt purtatoarea acestui virus. Nu imi incepusem viata sexuala si fiind nascuta in 1988 s-a considerat ca am fost infectat in perioada “magica”. Am avut un organism puternic si a luptat singur cu virusul pana la acea varsta. Acum am 28 ani, sunt casatorita iar sotul este complet sanatos. Am un baietel de 3 ani perfect sanatos si el. Nu a fost usor. Toti medicii s-au chinuit sa ma convinga sa fac avort, dar era prea tarziu, ajunsesem la 16 saptamani de sarcina. Banuiam ca se va intampla asa, de aceea i-am anuntat de sarcina asa tarziu. Eram bine informata de catre angajatii unui ONG ca pot avea un copil sanatos si imi cunosteam drepturile, dar medicii credeau ca nu sunt informata suficient si au incercat sa ma sperie. M-am speriat dar am mers mai departe. Am stat cu frica in suflet pana cand copilul a facut analiza de 18 saptamani, scria NEGATIV.

   Nu e usor sa fi in pielea unui purtator a virusului hiv. Uneori nu sunt suficiente medicamente pe stoc, iar cei de la clinica sunt nevoiti sa imparta ce au la toata lumea… asa ajungem sa luam medicatia pentru 3, 5 sau 10 zile in loc de 30. Uneori am stat si 2 saptamani fara medicamente. Statul acopera doar o parte dintre aceste cheltuieli, deci cu restul cheltuielilor stam la “mila altora”. Nu e usor sa traiesti cu frica in suflet, sa te gandesti mereu ce vei face daca acei sponsori renunta. Nu prea vorbim despre acest subiect pentru ca doare, nu pentru ca nu vrem sau pentru ca ne e rusine sau altceva… doare – si doare tare. Doare sa te gandesti ca niste inconstienti ti-au dat viata peste cap, doare sa te gandesti ca ai sanse mici sa ajungi sa iti vezi copilul mare, doare sa te gandesti la viitor.

   Aceasta este o doar o parte din povestea mea. As scrie romane intregi daca as spune tot despre “peripetii” prin spitale si discriminare. Imi cer scuze pentru eventualele greseli ortografice sau de exprimare, dar simt cum imi vibreaza sangele in vene de emotie. Nu imi este usor sa vorbesc despre asta, dar uneori este necesar sa spui ce simti, sa te descarci sufleteste.

 8. @florin,

  Pai si ce sa zica daca iese in fata? Cum merge la medicul la care este arondat si cum mai ia medicamente gratuite pentru inca o luna, asta daca guvernu’ are bani? Efectiv, uneori oamenii nu simt nevoia sa faca din viata lor un show.

 9. Multumesc Robert, eu consider ca postul anterior a strans cateva persoane cu HIV/SIDA si se simt confortabil si ma bucur ca au postat un coment. Revenind la cerintele d-lui Florin, a omis raspunsul la intrebarea mea.

 10. De exemplu un titlu la o povestire despre o persoana cu hiv, mi s-ar parea potrivit”o viata traita cu hiv”. Daca oamenii infectati pot trai bine mersi o gramada de ani fara sa intre in faza care se numeste sida, nu vad de ce nu ar trai ca orice om din comunitatea in care se afla – fara secrete si alte anonimate.

  Cand sunt filmati li se protejeaza indentitatea; legea le asigura anonimatul – ca si cand un “ucigas” din umbra daca ar afla de ei i-ar omora. Persoana cu care am discutat si are hiv, are simtul umorului dezvoltat 😀 convietuieste normal, are un iubit care-l accepta bine mersi – dar cand a venit vorba sa spuna cum traieste si ce simte; ce-l doare, si cum vede ziua de poimane – cum are grija de sanatatea sa; a spus ca nu se poate deoarece ar insemna sa fie discreditat, marginalizat, jignit, dat afara de la job,s.a.

  I-am spus ca iau eu in nume propiu povestirea lui si zic ca eu sunt acela din povestire, si nici asa nu vrea. Pai eu in mod firesc imi pun niste semne de-ntrebare. De ce ?

  Am inteles ca odata contactat virusul se poate trai cu el bine mersi, numai sa aiba mare grija sa-si pastreze imunitatea ridicata – ca altfel pot aparea probleme serioase. Am inteles ca nu se transmite decat destul de greu virusul.

  Pai daca asa stau lucrurile sa spuna cineva caruia ii place sa scrie, ca el este un om la fel ca toti ceilalti, care are prieteni cu care se distreaza; ca nu-l doare nici in cot si asa mai departe … Sunt o caruta de ani de democratie si nu mai este cazul sa ne ascundem si sa ne fie teama sa vorbim. A scris vreun gay cu hiv despre viata lui in toti acesti ani ? Eu nu cred …. Pai de ce ? Asa cum scriem despre fel de fel de subiecte, eu consider ca si acesta este un subiect tocmai bun de dezvoltat in scris. Eu am scris ca am trait in casa de copii toata copilaria pe timpul comunistilor.

  Unii ma considera un ciumat probabil … :mrgreen: Dar mie nu-mi pasa de ce zic unii si altii, si daca as fi avut eu hiv – ce frumoasa lectura as fi facut pe acest subiect !!! Stiti cum este cu treaba asta cu hiv ? Este ca si atunci cand vezi un om care-ti intra in casa ziua-n amiaza mare, dar nu te gandesti ca ar fii hot – caci hotii nu umbla ziua sa le vezi fetele si sa le simti prezenta, ci numai noaptea la ntuneric; si daca noaptea il simti te sperii rau ! In Romania acum bag de seama ca oamenii acestia cu hiv se cam deplaseaza numai “noaptea in bezna cea mai mare”.

  Asta baga groaza in muritorii de rand care nu numai ca nu se culturalizeaza, dar si cand aud de astfel de persoane se sperie rau de tot. Apoi si voi – cei cu hiv – va dati concursul la oprobiul public. Imi pare rau ca persoana cu care am stat de vorba nu este din cta, ca l-as fi vizitat si as fi aflat eu mai multe. Si culmea culmilor mi-a cerut in mod expres sa-i pastrez anonima indentitatea.

  Bineanteles ca nu am sa spun niciodata cine este atata vreme ce asta doreste, dar mi se pare fantastic de injositor sa traiesti o viata in care sa-ti fie frica sa nu se afle despre tine ca ai hiv. Am mai spus; daca aveam eu hiv – in urma acestor discutii as fii iesit in fata si as fi spus cu lux de amanunte viata mea si prin aceasta as fi facut si educatie, si cultura si as fi impus si respect.

 11. Majoritatea persoanelor HIV pozitive  prefera sa se ascunda pentru ca exista mult prea multi oameni care ii judeca in lipsa de informatie despre acest virus. Sunt si oameni mediocrii ba chiar cretini care chiar si cu informatia “in mana” discrimineaza persoanele seropozitive. Ei, din partea mea ,zica fiecare ce vrea, ca cunoaste, ca nu cunoaste ca stie, ca nu stie, ma doare fix in…… Da, sunt seropozitiv, imi cunosc obligatiile si drepturile. Foarte multa lume din comunitate stie asta despre mine si banuiesc ca multi vor mai afla dar chiar nu ma intereseaza. Am alte lucruri mult mai importante de supravegheat ca de exemplu: sanatatea mea, stilul de viata care il am, relatia pe care o am si am inca atatea dorinte  de la viata incat nu o sa ma opresc sa bag in seamna  “discriminarea ” unor  redusi mintal. Sa stiti ca asta a fost intotdeana asa. Sunt oameni care  nu au ce manca, farfuria le este goala dar pe ei ii intereseaza mai mult ce papa vecinu. la fel si in acest caz: vorbeste un canceros sau unul cu diabet despre un seropozitiv. ha ha ha ha.
  NU VA INTIMIDATI DE NISTE VORBE. NU LE BAGATI IN SEAMA. IGNORANTA DOARE CEL MAI MULT. IAR DACA NU PUTETI IGNORA, EXISTA TOTUSI O LEGE!

 12.  

  FLORIN, traiesc in anonimat deoarece societatea noastra considera ca sunt niste nimicuri, un fel de mazga de pe fundul lacului, drept urmare, li se confera dreptul la anonimat si mi se pare normal. Apoi, nu toata lumea gandeste ca tine, nu esti singurul, insa REPET: omul lui Dumnezeu, aia vreau sa demonstrez prin aceste posturi, ca li se confera niste drepturi de care pot beneficia, ca se pot exprima liber sub anonimatul unui nick-name.

   

  Eu, sincer, nu inteleg ce vrei sa afli de ne spui noua cum se transmite virusul, cat de greu sau usor se transmite, stim si noi asta, sau crezi ca unul cu HIV/SIDA ar cunoaste aceste detalii si vrei sa le afli de la el. Exact unde bati nu stiu, insa incerc sa aflu unde este nedumerirea ta.

   

  Mai Florine, este a treia oara cand ma repet, aceste posturi sunt dedicate comunitatii LGBT si in special persoanelor cu HIV/SIDA, astfel poti descoperi cu stupoare faptul ca se scrie despre acest subiect si se dezvolta, ca dovada POSTUL DE FATA, OMULE. In general, astfel de subiecte sunt USOR SENSIBILE, deoarece nimanui nu-i convine sa-si tarasca povestea vietii, CHIAR ASTA NEGATIVA, pe un blog/site. Insa, daca tu sari pe oamenii care iti raspund frumos cu intrebari DE CE? DE UNDE? CAND? Risti sa nu mai primesti nici un raspuns si intrebarile tale sa ramana niste ecuatii nerezolvate. Acum intelegi ce iti spun? Alta posibilitate de a ma exprima nu mai am.

   

  Florine, ca administrator al acestui post, ma tem ca o sa te bag in categoria spam, si am sa-ti explic si de ce: pentru ca, in fond si la urma urmei, tu imi vorbesti mie de cum e sa ai HIV, cand de fapt tu doar ai vorbit cu niste persoane. Faci niste comparatii de toata jena, sa nu zic jenibile in care incurci niste subiecte. Citandu-te: Stiti cum este cu treaba asta cu hiv ? Este ca si atunci cand vezi un om care-ti intra in casa ziua-n amiaza mare, dar nu te gandesti ca ar fii hot – caci hotii nu umbla ziua sa le vezi fetele si sa le simti prezenta, ci numai noaptea la ntuneric; si daca noaptea il simti te sperii rau ! In Romania acum bag de seama ca oamenii acestia cu hiv se cam deplaseaza numai “noaptea in bezna cea mai mare. te incadrezi foarte usor la categoria LEGALA NUMITA CALOMNIE SI INJURII ADUSE UNEI PERSOANE. Sa intelegi, eu pricep ceea ce scrii tu, insa modul tau de exprimare este de-a dreptul eronat, copilas, apoi comentul tau nu-si are locul si timpul la acest post.

   

  Pe final, intelege ca le este un drept oferit de STATUL ROMAN, fiecare alege daca vrea sa se afiseze public sau nu. Tu esti TU; ei sunt EI. Te rog, baga bine la cap aceste lucruri si vezi exact unde este greseala, nu in randu tau, in randul celor de langa tine. Multumesc frumos si anticipat pt intelegere.

   

 13. Acum daca voi iesi din casa numai atunci cand toti ma vor vorbi de bine, inseamna ca o sa dau in galbenare. Inchei acest subiect ca ma depaseste rau de tot si nu pot ntelege cum mai exista oameni care se ascund exact cum ne ascundeam si vorbeam in soapta de frica comunistilor. Nu-nteleg cu ce ati putea fi discreditati si ce rau vi s-ar face! Dar macar atata lucru poate intelegeti – ca nu are cine sa explice celor curiosi ce-nseamna virusul hiv si ce este sida. Eu unul am fost foarte usor de sucit daca am citit o prostie spusa de un ginecolog despre cei cu hiv. Si de ce ?

  Pentru ca nu stiam mai nimic ! Acest subiect este TABU, si nu este deloc bine pentru voi – si nicidecum pentru mine . Daca cineva o sa va integreze in societate, aceia sunteti numai voi prin calitatile voastre umane. Dar totusi cred ca de acum nainte se va scrie pe acest subiect.

  Acesta este ultimul comentariu pe aceasta tema , asta in ideea sa nu plictisesc . Atunci cand viata voastra va fii transparenta, oamenii va vor respecta si nu le va mai fii teama . Atata vreme cat se aude despre voi numai din cand in cand, nu o sa fie bine. Poate ceva similar panoului publicitar cu bebelusul homosexual, ar trebui facut ceva si pe subiectul asta. Acuma ma iertati daca am vorbit prea mult, dar nu am spus nimic cu rautate.

  • Importanta acestui comentariu este cu atat mai mare cu cat subiectul a fost mai putin dezbatut, iar persoanele in cauza isi dezvaluie aceasta identitate cu greu. Este o populatie rara, care nu-si dezvaluie aceste aspecte ale vietii tocmai pentru a fi mai ferite de atitudinile rautacioase ale celor din jur si pentru a nu fi mai apoi ignorati si marginalizati de societate.

   • STIGMATIZÁ, stigmatizez, vb. I. Tranz. 1. A arunca asupra cuiva sau a ceva disprețul public, a condamna cu toată severitatea; a înfiera, a dezonora. 2. (Înv.) A aplica (cu fierul roșu) stigmatul pe corpul sclavilor sau al delincvenților. – Din fr. stigmatiser.

   Discriminarea impiedica persoanele infectate HIV / SIDA sa traiasca o viata normala în societate, le obliga sa isi ascunda diagnosticul si chiar sa evite sa isi afle diagnosticul. Totodata, stigmatul HIV / SIDA perpetueaza o teama nejustificata fata de acest subiect, fata de informare sau fata de testare, iar discriminarea poate determina forta persoanele seropozitive sa adopte comportamente riscante. In egala masura discriminarea si stigmatizarea persoanelor infectate cu HIV se dovedesc a fi poate cele mai dificile obstacole intampinate de programele de prevenire a infectiei HIV.

   „Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniu politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice” (definiţie conform Ordonanţei Guvernamentale Numărul 77 din 2003)

   In Romania traiesc, conform statisticilor oficiale, aproape 11.000 de persoane infectate cu HIV / SIDA, marea majoritate copiii si adolescenti. Pe langa problemele cauzate de aceasta boala incurabila ei se confrunta zilnic cu intoleranta si lipsa de informare si educare a semenilor care genereaza manifestari, uneori primitive, de discriminare. Le este negat accesul in scolile publice, sunt refuzati de serviciile de sanatate si chiar alungati din comunitatile in care traiesc. Discriminarea si stigmatizarea sunt pentru multi dintre ei mai greu de indurat decat boala insasi.

   • HIV, SIDA, nu sunt o problema doar a celui afectat, ci si a noastra, a tuturor celorlalti.

   In Romania cele mai frecvente cazuri de discriminare a persoanelor infectate HIV / SIDA sunt dovedite de:
   – discriminarea si marginalizarea in comunitate;
   – Accesul redus la servicii sociale (numai 4.800 din cele 11.000 de persoane infectate cu HIV aflate in viata au solicitat alocatie de hrana de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei);
   – Absenta datelor privind integrarea persoanelor infectate cu HIV in munca sau in sistemul de invatamant;
   – Numarul redus de persoane infectate cu HIV care au medic de familie;
   – Orice analiza sumara a stirilor si articolelor media demonstreaza ca unii jurnalisti fac afirmatii discriminatorii despre persoanele care traiesc cu HIV, invocand necesitatea crearii unor sectii speciale, metode pentru reducerea activităţii sexuale, intrarea in carantina a sectiei de spital, testarea HIV obligatorie inainte de interventiile medicale.

   HIV / SIDA nu este singura problema de sanatate pentru care oamenii sunt discriminati si stigmatizati. Si alte conditii cum ar fi epilepsia, cancerul, bolile psihice care au condus la stigmatizare si discriminare in trecut si in prezent. Persoanele care traiesc cu HIV / SIDA sunt discriminate pentru ca infectia cu virusul imunodeficientei umane (HIV) este asociata cu comportamente care sunt stigmatizate sau considerate deviante, in mod special homosexualitatea, prostitutia si injectarea drogurilor, fiindca persoanele seropozitive (infectate cu HIV) sunt considerate responsabile pentru ca au contractat HIV, fiindca oamenii se tem sa nu contracteze HIV, fiindca religia sau credintele morale conduc la parerea ca infectarea cu HIV este rezultatul unei greseli morale, a promiscuitatii sau a sexualitatii deviante sau pur si simplu fiindca persoanele seropozitive (infectate cu HIV) provin din medii cu un nivel scazut de acces la informatii, medii in general sarace. De la compasiune la supraprotectie si uneori pana la respingere si abandon, trairile celor de langa persoana seropozitiva o afecteaza in mod direct, amplificand starea de stress existenta.

   • Atitudinea pozitiva din jurul celui seropozitiv (infectat HIV), afectat de SIDA, este normala si in acelasi timp si necesara.

   Stigmatizarea si discriminarea sunt probleme cu care persoanele infectate cu HIV / afectate de SIDA se confrunta in mod real. Ele reprezinta o bariera pentru persoanele seropozitive, din cauza careia nu pot avea acces la servicii fie din cauza ca sunt refuzate, fie din cauza ca se tem sa ceara aceste servicii pentru ca se asteapta sa fie respinse.

   Asocierea infectiei HIV / afectiunii SIDA cu comportamentele “rele” si cu moartea descurajeaza oamenii sa se gandeasca la faptul ca si ei ar putea fi seropozitivi. Reducerea stigmatizarii si discriminarii persoanelor infectate cu HIV poate aduce imbunatatiri in viata celor infectati / bolnavi. Educatia despre HIV / SIDA poate reduce discriminarea persoanelor seropozitive, pentru ca poate duce la o intelegere corecta a riscului de infectare cu HIV.

   Exista forme directe sau indirecte de stigmatizare, sunt forme legale de discriminare, sau forme ilegale, discriminarea poate avea efecte intentionate sau neintentionate. Discriminarea poate duce la excluderea din scoala a copiilor (discriminare care este pedepsita in conformitate cu legea discriminarii), la crearea unor clase speciale pentru copiii infectati cu HIV (discriminare legala), la concedierea persoanelor infectate (de obicei din “alte motive”), la refuzarea unor servicii medicale. In general si cei care stigmatizeaza, si cei care sunt stigmatizati sunt priviti negativ de societate, conform normelor morale.

   Sunt multe situatii in care oamenii nu considera necesar sa foloseasca prezervativul la inceperea unei relatii sexuale, dar, aceeasi oameni cred ca este periculos sa dai mana cu o persoana care este infectata cu HIV. Este ceva de genul “ne ferim de SIDA atunci cand ne temem, incercand sa punem in aplicare mijloace de protectie de genul: evitam purtatorii”, dar putem fi la risc tocmai atunci cand consideram ca suntem in siguranta : cand pornim de la premisa ca partenerul nu este infectat.

   Prezentarea in mass-media a unor asemenea afirmatii, cu atat mai mult cu cat reprezinta parerea unor profesionisti si a unor formatori de opinie, poate avea consecinte negative asupra atitudinii populatiei generale fată de persoanele afectate de HIV.
   – Raportul Human Rights Watch – Life Doesn’t Wait: Romania’s Failure to Protect and Support Children and Youth Living with HIV – demonstreaza cu marturii ca stigmatizarea si discriminarea in functie de criteriul HIV exista inca in Romania.
   – Unele prevederi legale sau regulamente institutionale care favorizeaza discriminarea :
   – solicitarea testului HIV negativ la internarea in camine-spital pentru persoane cu handicap sau in centre de plasament;
   – slicitarea testului HIV negativ la angajarea ca medic, educator în colectivitati de copii, frizerii, Armata, Politie;
   – solicitarea obligatorie a testului HIV la Oficiul de Stare Civila, prin interpretarea eronată a unui ordin al Ministerului Sanatatii (care doar recomandă consilierea si testarea HIV pentru cei care se casatoresc).

   Aceste incalcari ale unor drepturi elementare nu sunt semnalate Justitiei si trec neobservate. De cele mai multe ori, chiar persoanele in cauza considera ca este normal sa se intample asa. Accesul limitat la servicii – medicale sau sociale – are drept consecinta inrautatirea problemelor pe care persoanele afectate de HIV le au deja.

   Urmarmarim obtinerea unei imagini generale despre discriminarea resimtita de persoanele infectate cu HIV. In paralel, se urmaresc situatiile in care aceste persoane considera ca au fost discriminate si se evalueaza nivelului de cunoştinţe al persoanelor infectate cu HIV privind modalităţile de combatere a discriminării.

   • Si nu uita, HIV /  SIDA este o afectiune, nu o rusine.

   Acest post este dedicat in intregime colegului Florin G, cel care isi pune intrebari cu privire la DE CE SUNT CONDAMNATI LA ANONIMAT PERSOANELE INFESTATE CU HIV, acum aveti o serie de raspunsuri destul de clare. Voi revenii si cu chestionar care sa-l faceti in anturajul vostru sa vedeti la ce nivel este stigmatizarea din anturajul vostru.

 14. Asa dragul meu, asa se vorbeste !!! Acum sunt multumit de tine !!! Eu nu va privesc in mod negativ cum ai descris atat de detaliat si nu as avea nici o retinere sa am prieteni cu hiv. Dar ceva de bine ce-mi poti spune ???? De rau mi-ai spus, dar ma cam indoiesc sa cred ca absolut totul-totul este rau in viata voastra. Spune-mi si de bine ! La-nceput mi-ai luat-o in nume de rau, dar cred ca acum intelegi ca nu va vreau rau si simt afectiune pentru voi.

  Nu te mai grabii sa bagi pe cineva la spam sau sa-i scoti ochii cu legea, ci cauta mai degraba sa fii mai prietenos. Chestionarul ce-l propui iti garantez eu ca este de putin folos. Stii cum voi chestiona eu oamenii ? Am sa-ncep sa spun ca am hiv, sa vad care este starea de fapt. Cred ca nu-ncalc vreo lege daca spun ca am hiv si de fapt nu am; nu-i asa ? Nu ai cumva un tricou pe care sa scrie purtator de hiv ? L-as purta cu cea mai mare placere !

  Nici nu te gandeai tu ca o sa scrii atatea despre existenta voastra !!! Hai nu fii suparat pe mine, ca nu sunt genul de om care sa injoseasca pe altii; caci la viata mea am fost injosit mai ceva decat acel Isus despre care vorbeste istoria. Viata noastra nu-nseamna numai papa, caca si somnic.

  Ne deschidem judecata noilor informatii, si nu ne complacem in filozofie homofoba asemenea lui Plesu. Dca scrii vei face un lucru bun mai ales pentru voi; dar si pentru mine… Te pup ! Astept cu nerabdare noi informatii. Am sa dau copy-paste, caci mi se pare important ce scrii.

 15. e posibil sa ti se ascunda daca esti infectact cu hiv/sida, mi am facut 2 analize la 2 laboratoare si la policlinica de stat din c ta la dermato-venerice, si ma tot intreb daca e posibil sa ti se ascunda. multumesc si astept un raspuns urgent de la cineva care cunoaste legislatia.

 16. nu, nu are cum sa-ti fie ascuns acest lucru. sunt procedurile mai aiurea la noi, daca esti depistat pozitiv, confirmarea ti-o va da cei de la institutul Cantacuzino din Bucuresti. Ceea ce dureaza.

 17. Sfat: incearca la o policlinica cu plata gen medlife sau bioclinica, daca si acolo dureaza mai mult de o zi inseamna ca ridici suspiciuni, insa rezultatul le ai intr-o zi!

 18. rezultatele sunt negativ -hiv, si au trecut aproape 2 luni de atunci (de la testare) iar de la la contactul sexul aproape un an..eu sunt din Tulcea si am fost si la centrul de transfuzii din oras facand o alta analiza numita serologie..negativ si, hiv la un laborator renumit si mi a dat rezultatul negativ- hiv, dar starea mea parca nu se remediaza, adica am simptome specific hiv-ului, ca ma tot uit pe net si e posibil ca organismul meu sa mi induca aceste stari??!! te rog ajuta ma si lamureste ma daca este posibil sa mi ascunda un rezultat pozitiv?!
  cu consideratie.

 19. Rezultatele de la hiv nu are cum sa ti le ascunda, nu au voie, daca zici ca ai aceleasi simtome iti sugerez sa mai mergi si la alt doctor si sa le faci din nou.

  Cred ca ati auzit multe pareri despre infectia cu hiv, eu am fost infectat acu 2 ani cu hiv, mi-am dat seama cind am inceput sa ma simt rau dar si celelalte simptome pe care le are, cand mi-am facut analizele am avut onoarea de a afla ca am primit un “cadou”.

  Este foarte greu sa traiesti cu aceasta infectie, nu hiv-ul in sine te distruge ci celelalte boli care apar datorita faptului ca ai in organism un virus care iti slabeste imunitatea, si atunci nu mai poate organismul tau sa tina piept asa cum trebuie.

  Despre tratament… inca nu primesc tratament, ba ca nare statul roman banii pentru medicamente, ba ca mai asteapta sa vada rezultatele, din cate m-am interesat… eu deja trebuia sa le primesc dar NU, ca nu le pasa.

  E greu sa ai hiv.

  Trebuie sa te abtii de la multe lucruri, trebuie sa fii foarte atent la ce faci, un partener nu pot avea ca nu vreau sa infectez si alte persoane, mai bine ma abtin, iar gandul ca esti infectat este cel mai greu de acceptat, este un lucru rau, oamenii te ocolesc, te batjocoresc, de parca tu ai fi de vina ca esti infectat, se poarta urat, de parca am fi criminali.

  Nu noi am vrut sa fim infectati, nu noi am ales acest lucru dar din pacate s-a intamplat.

  Incercati sa ne intelegeti, nu sa fim etichetati, batjocoriti, si pusi de-o parte. Credeti ca ne este usor?

  Nu, nu ne este, va zic eu.

 20. Opinia ,
  eu ştiu că este un Program naţional pentru Hiv şi că există bani pentru medicamente , am şi eu un amic cu această probelmă şi ştiu că are medicamente la timp, tot timpul.

 21. Nimeni nu stie ce inseamna sa ai HIV … sa porti in fiecare zi un ecuson pe frunte HIV … sa auzi oameni care nu au nici macar minimul de cultura generala, ca te arata cu degetul, ca isi retrag copiii din cercul lor de joaca. Nu poti sa iti expui viata, trairile, sentimentele din postura unei persoane cu HIV pentru ca putini sunt cei ce inteleg si multi sunt cei ce blameaza fara justificare. AI SIDA TRECI LA COLT … habar nu au care e diferenta dintre Hiv si Sida .. Pana se “emancipeaza” Romania noastra si pana mai trecem la etapa in care constientizam ca sunt alte boli mult mai grave si cu transmitere mult mai usoara decat cea in cauza, mai este drum lung. Ma buucur sa sunt oameni aici pe site care inteleg, dar nu-i cere unui om cu Hiv sa vina sa iti puna viata pe tapet, cand are in spatele lui zeci de discriminari.. e ca vorba aia “cu o floare nu se face primavara” asa si cu un om care accepta persoanele cu HIV nu poate sa doboare cei 100 care discrimineaza aceste persoane 😉

 22. salutare tuturor e usor sa vb de altii dar cand esti tu persoana in fapt te simti un criminal si simti ca parca nu mai ai putere sa mai spui un cuvant dar in momentul in care lumea se fereste de tine te simti pus deoparte
  eu am cunoscut de curand o fata de la noi din tara si dupa 8 luni de zile iam spus ca sunt seropozitiva cu HIV cum a auzit a inceput sa se indeparteze de mine si sa nu mai vb cu mine nu a fost asa de usor pentru-ca in momentul in care esti prietena cu asa zisa o persoana sanatoasa uiti ce ai si cine esti si te consideri la fel ca toata lumea te consideri un om sanatos

 23. Florine daca vrei iti povestesc si iti spun eu tot ce stiu si eu despre ceea ce am eu HIV ok?

 24. eu sunt bolnava de vreo 7 ani si nu iau tratament ca nu vreau eu am o multime de cunostinte care iam vazut cu ochii mei cate amar de pastile iau si nu le e usor si imi spun de fiecare data ca e un calvar pentru ei si sau saturat de atatea pastile .eu nu le iau doar pentru simplul fapt ca atunci cand le vad .in fata ochilor imi vine sa vomit

 25. Va intreb dak e posibil sa mi se rasp doar cinstit de ce NU se acorda insotitori persoanelor seropozitive?cu toate ca starea lor de sanatate”se deterioreaza din zi in zi cu tot cu trat retroviral luat zilni.As avea doar un ex eu cu diag colaterale;cd4-231,st-hiv-c2,ulcer cu nisa,asm bronhic,candidoza bucala,sinndrom slabire.colicista cronica litiazica,chist renal drept,TBC ganglionar,tulburari de alimentatie,deficienta severa respiratorie,zona zoster.56kg in prezent inbracat.MERIT sau NU dreptul la insotitor personal?

  • Imi este foarte greu sa-ti spun asta, insa cu siguranta ar trebuii sa faci unr ecurs dupa primele analize la cei de la DGASPC, de pe raza judetului unde locuiesti si clar trebuie sa ai toate actele medicale la zi, analize bilet de iesire din spital!

 26. nu sunt in gradul de a-ti raspunde la aceasta intrebare dar eu una m-asi duce la aia unde iti faci tu comisia si le-as explica treaba nu cred ca e ceva normal in cazul asta

 27. @mysu, în ce grad de handicap ai fost incadrat? Conf. art. 34 din legea 448/2006, au dreptul la insotitor doar cei cu handicap grav.

 28. pot da mai multe detali dac intri pe mes sa ma si vezi dac nu supar.gr1 grav fara insot.

 29. am acte medicale doveditoare pt tot ce am spus aici ref la boala si la situatia materiala f precara…aici ma ref ca in urma cu citiva ani buni am infiat un copil care acum are 10 ani si este elev cl-4-a si ii tre multe neraminind sa aleg intre mine medicamente unele necoomp pe bani si cele rtebuincioase lui scoli.Sigur am gresit la momentul adoptiei sau poate nu am vazut ca inr-ro zi imi va fi asa rau ma ref la sanatatea asta de…

 30. pentru FLORENTINA-ANA daca nu te deranjez as vrea sa vb asta binenteles dak consideri ca nu supar eu sint bolnav de f mult timp si credema dak nu iei med cind te vei hot sa le iei va fi f f tirziu si ireparabil ma ref la urmari la chin

 31. Va speriat diag meu ?sau ati vrut doar sa vb cu cineva care este ….IERTATIMA VA ROG POATE AM FOST CINSTIT SI CITEODAT MINCIUNA-I LA PUTERE.Iertatima va doresc MULTA MULTA SANATATE in rest…

 32. imi face placere ca vrei sa vb asa aflu si eu mai multe
  stiu ca fac rau ca nu iau pastilele dar nu le suport deloc cand le vad in fata imi vine sa vomit la gandul ca trebuie sa le iau si asa ma las pagubasa

 33. am si eu o problema intreb pe cineva care stie
  mi sa umflat in partea gatului ganglionul din partea stanga si mi sa intarit si daca il ating ma doare cine stie rog sa-mi raspunda e grav?
  in ultima perioada in afara faptului ca imi ies 2 masele de minte fac febra incontinu zi de zi de vreo 5 luni incontinu
  ma simt slabita si nu am chef de nimic

 34. vezi ca te-am trecut in lista mea de mess am luat id-ul din mesajul tau da accept daca vrei bineinteles acolo putem vb mai multe eu pe saitul asta nu stau niciodata am intrat asa de curiozitate si imi vin emailuri pe adresa mea de mail

 35. As vrea sa stiu daca persoanele infectate cu Hiv pot sa adopte copii. Nu gasesc nicaieri pe net detalii

 36. Am gasit raspunsul cred la itrebarea/nelamurirea pe care o aveam; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI partea 1 nr. 885 bis/27-12-2007 pag.50,51. Acum ramine sa vedem cine va tine cont de ce scrie acolo, referitor la conditiile in care se acorda dreptul la insotitor. Comisia de aici, locala NU a tinut cont sa vedem ce va spune, hotari comisia superioara de la Bucuresti, unde am facut contestatie, binenteles. Dinsii, ma intreb v-or tine cont sau…

 37. Ce merita o persoana care a infectat cu buna stiinta? Merita pedepsita de lege?
  [Edit by sicmarin. Am scos adresa de e-mail]

 38. Draga ”printre fiare” ,daca cel care a infectat a avertizat persoana de o posibila infectie nu are nici o vina. Adica, daca persoana era informata dinainte, prea tarziu. Legile se aplica doar in cazul in care persoana nu stia din gura celui infectat despre riscul la care este supus. Si da, se pot lua ani grei de puscarie.

 39. ”’Proiectul de lege care pedepseşte cu închisoare între 7 şi 15 ani trans­mi­terea cu bună ştiinţă, prin relaţii se­xuale, a maladiei HIV-SIDA a fost iniţiat de senatorii P.D.-L. Ion Ruşeţ şi Iulian Urban. Iniţial, ei au cerut ca pedeapsa să fie şi mai mare, între 15 şi 25 de ani, însă a fost modificată ulterior de Comisia Ju­ridică. Acelaşi act nor­mativ mai preve­de că transmiterea sindromului imuno­deficitar dobândit de către o persoană care ştie că suferă de această boală se pedepseşte cu 5 până la 15 ani de în­chisoare. Iniţiativa senatorilor a pornit de la un caz me­diatizat despre un băr­bat din Botoşani, bolnav de SIDA, acu­zat că şi-a ucis soţia, transmiţându-i cu bună ştiinţă virusul HIV şi ascunzându-i acesteia faptul că era infectat, femeia dece­dând din cauza complicaţiilor de sănă­tate generate de contaminarea cu viru­sul HIV. Senatorii au propus ca Legea nr. 15/1968 – Codul penal al Ro­mâniei să fie modificată cu completa­rea arti­colului 309, referitor la Conta­minarea venerică şi transmiterea sin­dromului imunodeficitar dobândit. Mai exact, senatorii au propus să fie intro­dus un nou aliniat după aliniatul 3), care să aibă următorul cuprins: “Art. 309. -Transmiterea sindromului imuno­deficitar dobândit – SIDA – de către o persoană care ştie că suferă de aceas­tă boală se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani. Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani”. Propunerea senatorilor a stârnit o serie de controverse în rândul societăţii civile, unii arătând că acest lucru nu ar face decât să crească nivelul de discriminare, deoarece pe cale sexuală se pot transmite voit, multe alte boli, printre care hepatita B, care poate duce la deces, nu doar virusul HIV.”’

 40. Buna,
  Ma numesc Alin. De curand am fost depistat ca sunt infectat..
  As vrea sa stiu care este pensia sau indemnizatia care se acorda unui pacient infectat… Va multumesc

 41. VA ROG CITITI MESAJUL MEU SI DATI-MI UN RASPUNS MAM DROGAT 12 ANI CU HEROINA AM HEPATITA C SI DE CURAND AM RENUNTAT LA DROGURI MAIEXACT DE 1 AN MI-AM FACUT ANALIZELE IN SPANIA SI MIA IESIT HEPATITA C DAR LE-AM FACUT LA 2 LUNI DUPA CE NU MAI MA INJECTAM SE POATE SA AM SI VIRUSUL HIV SI NU MIA APARUT IN SPANIA CA ERA PREA DEVREME DE CAND MA LASASEM??? O SA MA CONDAMNATI DAR AM SI 4 COPII SI IMI E TARE FRICA DACA MAI VRETI SPUNETI-MI CAT TRAIM CU SIDA CA EUPUN RAUL INAINTE SAU MAI BINE ZIS PRESIMT CA AM MAITRAIESC SI EU 5 ANI TINAND CONT CA AM SI VIRUSUL C??? VA ROG RASPUNDETIMI VA MULTUMESC ANTICIPAT SI VA DORESC SANATATE LE TOTI

 42. Salut, Alin.

  Indemnizatia lunara de hrana cuvenita adultilor infectati cu HIV este de 13 lei (RON)/zi. Considerand o luna de 30 de zile, vei primi 390 lei/ luna. Plata indemnizatiei lunare de hrana se realizeaza de catre directiile de munca si protectie sociala judetene.

  Documentele necesare pentru obtinere, ar fi:

  1) cerere inregistrata la directia de munca si protectie sociala in a carei raza locuieste solicitantul; vei completa acolo un formular tip;

  2) actul de identitate – original, copie;

  3)certificatul medical sau adeverinta eliberate de medicul specialist – original, copie.

 43. Draga Dana nu te mai informa de pe net,du-te si intreaba un medic specialist si nu te mai panica pana nu stii clar ce ai.

 44. Buna,am si eu o intrebare sunt casatorita de 6 ani am un baietel sotul meu a fost depistat cu hiv si hepatita c,specific ca atat eu cat si copilul suntem clinic sanatosi,bolile lui provin din consumul de droguri,as vrea sa stiu daca as mai putea avea un copil cu el fara sa prelevam virusul,si care ar fi cu aproximatie durata vietii lui?

 45. Florentina, orice întrebare ai avea, singurul loc unde vei putea primi răspunsurile corecte este spitalul care îl are în evidenţă pe soţul tău. De obicei acolo există asistent social, psiholog, medici care au autoritatea să îţi dea aceste informaţii.
  Noi aici îţi putem răspunde din ce ştim noi, unii mai mult decât alţii…

 46. florentina~

  Din câte spui tu, nu e vorba de un singur tip de un virus ci de două – HIV și HCV. Dacă ați avut până acum contact sexual neprotejat de când e el pozitiv (și mă gândesc că ați avut, dacă nu cumva copilul nu e al lui, sau dacă el s-a infectat numai după ce tu ai născut), atunci șansa ca și tu să te fi infectat nu e de neglijat, caz în care trebuiesc niște teste de confirmare (ție și copilului), pentru că numai “clinic sănătos” nu e destul – trebuie și analize.

  Care e durata vieții soțului nu o să-ți poată aproxima nimeni (și oricum cred că nu te interesează doar o cifră), pentru că depinde de prea mulți factori, care țin de starea organismul lui, de stadiul bolii sau bolilor sale, de comportamentul și grija sa pentru starea lui de sănătate etc. (ca să nu mai vorbim de posibilitatea unor accidente neprevăzute).

  În ceea ce privește posibilitatea de transmitere a virusurilor la următoarea sarcină, asta nu-i tocmai ușor de apreciat, pentru că iarăși depinde de o serie de factori, între care și de nivelul atins de replicarea virusurilor în sângele lui (asta dacă nu cumva, fără să știi, ești și tu pozitivă pentru unul din ele, sau pentru ambele). În acest sens, numai medicul de boli infecțioase te poate lămuri, cu toate cărțile/analizele pe masă.

  Informarea pe internet în astfel de cazuri complicate poate să facă mai mult rău decât bine, pentru că vorbind fără să avem toate datele există o șansă foarte mare să spunem prostii și să se creeze neînțelegeri.

  Deja faptul că tu îți pui întrebări pe cont propriu (cumva excluzându-l sau “menajându-l” pe el) nu e un semn bun. Decizia de a mai avea un copil este una care trebuie să vă implice pe amândoi în aceeași măsură, chiar dacă numai el este cel bolnav. El trebuie să fie primul care să-ți cunoască îngrijorările și temerile dacă vreți să aveți un copil sănătos, precum și să-și asume odată cu tine riscul unor eșecuri (chiar grave) în acest sens. Dacă îți pui problema cât va mai trăi, mă întreb dacă aveți cu adevărat un poiect de viață împreună… Însă, cum ziceam mai sus, astea sunt doar speculații, născute din faptul că asemenea întrebări lansate prin internet nu au cum să clarifice problemele, ci doar să le încurce și mai mult.

  În orice caz, succes și multă sănătate!

  😎

 47. buna am 33 de ani 4 copiii nici un fel de venit copiii mei sunt intr-un centru de plasament pt ca eu nu am casa deoarece casa in care mam nascut mia fost revendicata iar acum astept de 8 ani sa imi dea primaria o locuinta sociala . dupa toate necazurile acestea am aflat ca fratele meu cu care am trait in casa am folosit unghiere etc are hiv va rog indrumati-ma si pe mine unde sa merg sa imi fac analizele si daca e sa fiu seropozitiva under pot merrge pt acel ajutoir de hrana sau ce o fi .va multumesc si sper ca toti cei ce cititi acest articol sa va fereasca bunul dumnezeu de asa ceva mai ales ca eu nu am ce manca mai mereu dar sa mai imi iau si traqtament dar durerea din suflet cand sti ca nu mai ai parte sa iti vezi copiii mari nu poti munci esti marginaqlizat etc… sanatate la toti va doresc si va rog ajutatima unde sa ma adresez

 48. Salut la toata lumea.

  Sincer nici nu stiu cu ce sa incep si de ce am intrat aici…. Eu sunt o persoana infectata cu HIV de ceva vreme si sincer ma simt aiurea… problema este ca am trimis un formular de programare si nici dupa cateva saptamani nu am primit nici un raspuns de la clinica specializata pentru persoanele cu HIV, probabil ca aici in Romania multe se zic, multe se arata, dar fapte mai rar, acuma fiecare cu norocul lui, dar se pare ca la mine nu bate norocul. Sincer va spun, pe zi ce trece aceasta boala te macina 🙁 , cu psihicul sunt la pamant, am inceput sa ma enervez din orice pentru ca nu mai stiu sa ma controlez si nu stiu daca e de la HIV ori… Oricum, de cand sunt infectat ma simt aiurea, nu mai am viata mea, trebuie sa ma feresc de lume pentru ca asta e Romania, nu pot sa am un serviciu, multe chestii s-au inchis pentru mine. Ce vreau sa va spun acuma e sa facem lumea sa fie mai buna si mai intelegatoare cu persoanele cu HIV si sa nu mai fie frica asta, discriminarea asta, ca pana la urma toti suntem oameni.

  Sincer, am citit foarte multe articole si sunt ingrozit de ce am vazut… incercati sa fiti mai buni fara sa discriminati pentru ca niciodata nu se stie cand vei fi in locul meu ori in locul altuia, oricat de sigur ai fi pe tine…

  Aveti grija de voi si incercati sa fiti mai buni si dati dovada ca va pasa de oamenii in dificultate.

 49. Salutare tuturor,
  Am dat intamplator peste acest articol interesant si am citit cu mare curiozitate toate comment-urile.
  Observ ca de anul trecut nu a mai postat nimeni nimic 🙁
  Mi-ar placea sa discut cu alti oameni aflati in situatia mea.
  PS: seropozitiv depistat de aprox 1 an

 50. Am dat de curand peste articolul despre homosexualitate din Wikipedia (varianta romaneasca). Am fost contrariat, e foarte tendentios, parca e scris de cineva de la Noua Dreapta. Ma gandeam ca poate are cineva initiativa sa corecteze (macar in parte) aberatiile de acolo (nu am experienta cu editarea pe wikipedia si nici cont acolo, dar ma tem ca va trebui sa-mi fac). Cred ca e important sa fie corectat (in sensul de a-l face obiectiv), probabil ca e citit de multa lume, care poate sa ramana cu impresia ca homosexualii sunt prin definitie violenti, imorali si ce mai scrie acolo.

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Homosexualitate

 51. Revin cu un update la problema de pe Wikipedia.ro pe care o mentionasem. La o zi dupa postarea mea a facut cineva curatenie generala la articolul respectiv (nu stiu daxca a fost o coincidenta), cam toate aberatiile au fost corectate sau sterse. Asta e bine, insa ce ma surprinde e ca articolul a ramas postat in versiunea anterioara (cea tendentioasa si, pe deasupra, semianalfabeta) cel putin 6 luni, timp in care (am verificat statisticile) a fost citit de vreo 10.000 de ori. Cred ca am sa iau la rand articolele pe tema asta de pe wikipedia.ro si am sa semnalez eventualele nereguli, chiar aici.

 52. Numărul de contribuitori activi pe Wikipedia este destul de redus, este aproape imposibil să fie supervizată situația tuturor articolelor, mai ales că mulți nu se prea bagă la articole ceva mai „speciale” ca acesta, din diferite motive.

 53. Salut, eu am HIV dar sincer decand am început medicamentatia ma simt bine.
  Si este bine sa luam, ca este 2 pe zi, nu ca acum 20 de ani, 20 pe zi. Am cunoscut oameni care trăiesc de 20 de ani cu exact acest virus si este o viata normala. Ma bucur ca sunt in Australia si au medicament bun. Cred ca in Roamnia eram mort acuma dacă nu aveam medicament. Oricum sanatate! si sa ne bucurăm de viata ca este frumoasa

 54. Buna, sunt Dan, 30 ani, seropozitiv din 2007, iau tratament din 2010, încărcătura virală indetectabila. Sunt tratat in Franța.
  As dori sa cunosc o fata cu același boala. Dacă se poate, ma puteți contacta la *********. Mulțumesc si sănătate tuturor.

  [Edit admin: Adresa de e-mail a fost îndepărtată, din motive de siguranță. Am mai spus-o și înainte, nu avem nicio garanție că datele personale publicate pe blog sunt chiar ale celui care le publică. Prin urmare, NU se poate lua legatura direct, aici, prin publicarea unor date de contact personale. Însă dincolo de riscul strict al expunerii unor persoane la mesaje nedorite, practica avansării datelor personale de contact prin intermediul comentariilor și/sau articolelor este și un act egoist. Aceasta nu e o platformă de dating, ci un spațiu pus la dispoziție utilizatorilor pentru a schimba idei, nu pentru a-și promova interesele personale, oricât de legitime ar fi acestea. Nu este nici corectă, nici benefică, nici sigură folosirea unui spațiu comun de discuții în interes strict personal.]

 55. Buna ziua ma numesc fabiano am 30 de ani si sunt cu hiv dsr eu ma tratez in Italia totul gratis.eu vreau sa stiu acum cum eu sm muncit 13 ani in regula vreau sa stiu daca persoane cu hiv poate intra in pensie sau daca primesc un ajutor ceva din partea statului

 56. Eu ma bucur foarte mult ca sunt in Italia ca primesc un tratament pentru hiv foarte bun . Dar prietenul meu este in România si tratamentul el il plătește foarte mult de ăsta daca are muncii 13 ani in regula poate intra in pensie sau sa primească un ajutor prietenul meu are 30 de ani si este si el cu hiv

 57. Si eu fac parte din generatia 1988 am aflat in anul doi la facultate fiind in practica la spital am facut niste analize si nu erau in regula.cum studiam bolile infectioase miam dat seama fa VSH e foarte mare si insemna ca este o infectie puternica in corpul meu.dupa multe investigati am aflat ca am boala asta.si raspunsul medici a fost ca fax parte din gen.1988.si ironia vieti am fost infectata de cadrul medical miau distrus viata si mie rusine sa spun ca fac parte din cadrul medical.desi au trecut 6 ani nu pot accepta ca sunt bolnava nu pot.ma distrus psihic.

 58. Si daca o persoana care este seropozitiva intretine relatii sexuale cu alta persoana care nu stie ca e seropozitiva,ce se intampla?
  Mai sunt disculpate de lege

Comments are closed.

Vezi si...

attitude magazine: Tom Daley, cel mai sexy bărbat din lume

Mi se pare că blogul duce lipsă de subiecte mondene, nişte ştiri, noutăţi, ceva mai uşor, în care să ne implicăm mai puţin. Aşa că am să postez mai des ştiri din lumea gay şi vă rog să-mi spuneţi prin comentariile voastre dacă am permisiunea şi dacă e o...

Articole din aceeasi categorie